Apel za racionalno korištenje vode

Kao muslimani dugujemo veliku zahvalnost dragom Bogu na mnogobrojnim blagodatima kojima nas obasipa. Na jednu od njih časni Kur'an posebno skreće pažnju a to je voda, Božiji dar bez kojeg nema života. Uzvišeni Allah kaže: Kažite vi Meni: vodu koju pijete – da li je vi i Mi iz oblaka spuštamo? Ako želimo, možemo slanom da je učinimo – pa zašto niste ahvalni (El-Vakia, 68-70).

Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo – a u stanju smo i da je odvedemo (El-Mu'minun, 18).

Nedostatak vode, prije svega vode za piće, jedan je od većih problema s kojima se suočava savremeni svijet. Skupština Ujedinjenih naroda, rezolucijom od 2. februara, 1993. godine, odlučila je da se 22. mart obilježava kao Svjetski dan voda, s namjerom da ukaže na problem u vezi s vodom i njenim resursima.

Napajanjem žednog stičemo ogromne nagrade kod Allaha, dž.š. Hazreti Aiša prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao:,,Ko napoji muslimana u predjelu u kojem ima vode – nagrada mu je kao da je oslobodio roba, a ako napoji muslimana u predjelu gdje nema vode – ima nagradu kao da je oživio mrtvu osobu." (Ibni Madže). Allahov Poslanik, s.a.v.s., volio je piti čistu, pitku, izvorsku vodu.

Božiji Poslanik, s.a.v.s., cijenio je vodu kao Allahovu blagodat na Zemlji, tražeći od svojih sljedbenika da je čuvaju i racionalno troše. Općepoznato je da se voda koristi za uzimanje abdesta, kupanje i čišćenje. No, bez obzira na to za šta se koristi, uvijek se isticalo da se voda ne prosipa i da se uzima u količini koliko nam je zaista potrebno. Poslanik, s.a.v.s ide dotle da brani rasipanje vode prilikom uzimanja abdesta, makar onaj koji abdesti bio i na obali rijeke.

Zbog toga tu blagodat trebamo i mi posebno cijeniti. To činimo i učenjem Bismiller prije pijenja vode, i zahvalom Allahu nakon pijenja vode. Budući da je pitke vode sve manje, učimo se da ne zagađujemo čistu vodu. Maksimalno štedimo vodu prilikom abdesta, održavanja lične higijene kao i u drugim prilikama.

Ovih dana je JP Vodovod Srebrenik uputilo apel svim građanima da racionalno koriste vodu jer su izvorišta na području naše općine već ugrožena i zalihe vode su na kritičnom nivou.

Shvatimo ozbiljno ovaj apel i čuvajmo vodu, ne rasipajmo je i koristimo je samo u neophodne svrhe. Iz ovog preduzeća apeluju da se voda ne troši na punjenje bazena za kupanje, pranje betona, asfalta, zalivanje travnjaka. S obzirom da se najavljuje sušan period, ako se voda ne bude racionalno trošila, biće prinuđeni na čak 24-satne redukcije.

Check Also

Obilježen Dan ašure u Srebreniku

U organizaciji Odjela za brak i porodicu, u Srebreniku je obilježen Dan ašure. Među malobrojnim …

Watch Dragon ball super