Vjeroučitelji

Nastavnici vjeronauke
Bajraktarević Ernad JU M.S.Š Srebrenik
Šabanović Mersed O.Š. Duboki Potok
Muratović Asidin O.Š. Duboki Potok
Arifović Abdulah O.Š. Sladna
Mujkić Edina Prva O.Š. Srebrenik
Salkić Sadija Prva O.Š. Srebrenik
 Ahmeljić Samir Prva O.Š. Srebrenik
Baščelić Muhamed O.Š. Podorašje
Bašić Elvir O.Š. Podorašje
Jukić Mirela Druga O.Š. Srebrenik
Arifović Abdulah Druga O.Š. Srebrenik
Salkić Sadija O.Š. Špionica
Mehidić Alma O.Š. Tinja
Numanović Mersiha O.Š. Tinja
Jukić Mirela O.Š. Rapatnica
Djedović Aida O.Š. Rapatnica