Izvršni odbor

Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik

 

 1. Nedim Delić (predsjednik)
 2. Hodžić Refik ef. (glavni imam)
 3. Bašić Mirsad
 4. Begunić Jasmin ef.
 5. Brašnjić Emir ef.
 6. Džanić Hasan
 7. Hodžić Džemal
 8. Hrustić Armin
 9. Husić Elvis
 10. Jahić hfz. Damir ef.
 11. Karić Edin
 12. Mehuljić Jusuf ef.
 13. Selimović Salim
 14. Šehrić Dževad
 15. Vikalo Esad

IZVRŠNI ODBOR
Izvršni odbor medžlisa je izvršni organ Islamske zajednice na području medžlisa. Broj članova izvršnog odbora medžlisa određuje se prema broju pripadnika Islamske zajednice na području medžlisa i ne može biti manji od pet niti veći od petnaest. Glavni imam medžlisa je član izvršnog odbora medžlisa po položaju.

Izvršni odbor medžlisa:

– izvršava odluke i provodi uputstva viših organa Islamske zajednice,

– stara se o uvjetima i potrebama vjerskog života na području medžlisa,

– nadzire rad džematskih odbora i daje im uputstva za rad,

– brine se o prihodima i imovini Islamske zajednice,

– daje prijedloge za postavljanje i razrješenje imama, hatiba i muallima,

– podnosi izvještaj o radu.

Izvršni odbor medžlisa ima predsjednika. Predsjednik predstavlja i zastupa medžlis i rukovodi radom izvršnog odbora. Općim aktom koga donosi Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uređuju se pitanja vezana za medžlis.

Kad Rijaset Islamske zajednice utvrdi da izvršni odbor medžlisa ne obavlja svoje djelatnosti u skladu sa Ustavom i drugim propisima Islamske zajednice, donijet će odluku o njegovom raspuštanju i naložiti skupštini medžlisa da izabere novi izvršni odbor medžlisa u roku od 60 dana. Do izbora novog izvršnog odbora medžlisa poslove će obavljati povjereništvo od tri člana koje imenuje Rijaset Islamske zajednice.