Izvršni odbor

Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik

 

 1. Šehrić Dževad (predsjednik)
 2. Hodžić Refik ef. (glavni imam)
 3. Arifović Abdulah
 4. Bećirović Semir ef.
 5. Brašnjić Emir ef.
 6. Fazlić Adis
 7. Husić Elvis
 8. Ibrahimović Jakub
 9. Mehuljić Jusuf ef.
 10. Smajlović Đulaga
 11. Šabić Mustafa
 12. Šerifović Nusret
 13. Turnadžić Naim ef.
 14. Vehabović Haris

IZVRŠNI ODBOR
Izvršni odbor medžlisa je izvršni organ Islamske zajednice na području medžlisa. Broj članova izvršnog odbora medžlisa određuje se prema broju pripadnika Islamske zajednice na području medžlisa i ne može biti manji od pet niti veći od petnaest. Glavni imam medžlisa je član izvršnog odbora medžlisa po položaju.

Izvršni odbor medžlisa:

– izvršava odluke i provodi uputstva viših organa Islamske zajednice,

– stara se o uvjetima i potrebama vjerskog života na području medžlisa,

– nadzire rad džematskih odbora i daje im uputstva za rad,

– brine se o prihodima i imovini Islamske zajednice,

– daje prijedloge za postavljanje i razrješenje imama, hatiba i muallima,

– podnosi izvještaj o radu.

Izvršni odbor medžlisa ima predsjednika. Predsjednik predstavlja i zastupa medžlis i rukovodi radom izvršnog odbora. Općim aktom koga donosi Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uređuju se pitanja vezana za medžlis.

Kad Rijaset Islamske zajednice utvrdi da izvršni odbor medžlisa ne obavlja svoje djelatnosti u skladu sa Ustavom i drugim propisima Islamske zajednice, donijet će odluku o njegovom raspuštanju i naložiti skupštini medžlisa da izabere novi izvršni odbor medžlisa u roku od 60 dana. Do izbora novog izvršnog odbora medžlisa poslove će obavljati povjereništvo od tri člana koje imenuje Rijaset Islamske zajednice.

Watch Dragon ball super