Džemati

 

 BABUNOVIĆI
Handler2 (29)Džemat Babunovići nalazi se 2 km zapadno od Srebrenika, na magistralnom putu Srebrenik – Gračanica. Ovom džematu pripadaju i naselja Sarajlići, Šuljci, Hrvati, Avdići i Ferizovići, a džemat ima oko 740 domaćinstava. Prva džamija u ovom džematu sagrađena je u drugoj polovini 18. stoljeća i imala je drvenu munaru. Na drugom mjestu, nakon prosijecanja novog puta Bukva Srebrenik,  sagrađena je nova džamija, koja je svečano otvorena 21. avgusta 1982. godine i do danas je zadržala tadašnji izgled. Džamija je pokrivena crvenim crijepom na četiri vode, a uz džamiju je sagrađena visoka bijela munara od  betonskih elemenata. Imami u ovom džematu bili su: Omer ef. Ferizović, Mustafa ef. Mujkić, Mustafa ef. Sarajlić i Ahmed ef. Mujkić, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim navedene džamije, čine mekteb, gasulhana, imamska kuća, više mjesnih mezarja i jedna parcela obradivog zemljišta.U džamiji se obavljaju svi dnevni i propisani namazi, a mektepska nastava se održava dva dana u sedmici, subotom i nedjeljom.
BARE
bareDžemat Bare prigradski je džemat. Nalazi se na zapadnoj strani Srebrenika, pored magistralnog  puta Srebrenik – Gračanica, i ima oko 390 domaćinstava. Formiran je 2000. godine izdvajanjem iz džemata Rapatnica.Kako se radi o novoformiranom džematu, ovo je i prva džamija sagrađena u ovom naselju. Njezina je gradnja trajala od 2000. do 2006. godine. Svečano je otvorena 19. augusta 2006. godine. U kompleksu džamije, osim prostora za obavljanje namaza, nalaze se mektepska učionica, gasulhana i dva poslovna prostora. Uz veoma lijepu i moderno projektovanu potkupolnu džamiju, izgrađena je visoka bijela munara s dvjema šerefama. Džamija je do sada imala dva imama. Prvi imam ove džamije bio je Sifet ef-Jahić, a zamijenio ga je sadašnji imam Muhamed ef-Bašić. Najistaknutiji vakifi u ovom džematu jesu hadži Hazim i Avdo Ferizović, koji su uvakufili po 500m² zemlje za gradnju džamije, te Nail Duranović, koji je osigurao kompletnu stolariju za džamiju. U džamiji se obavljaju svi dnevni i propisani namazi, a mektepska nastava se održava dva dana u sedmici, subotom i nedjeljom.
BEHRAMI
Handler2 (30) Džemat Behrami nalazi se 4 km jugoistočno od Srebrenika, s lijeve strane magistralnog puta Srebrenik – Tuzla, i ima oko 110 domaćinstava. Prva džamija u ovom džematu sagrađena je 1938. godine. Pokrivena je crvenim crijepom na četiri vode i ima drvenu munaru. Renovirana je 2003. godine, ali nije promijenila svoj raniji izgled. U potpunosti je očuvana izvorna ljepota njezina interijera izgrađenog od drveta. Imami u ovom džematu bili su: rahmetli Sifet ef. Jahić, rahmetli Adem ef. Hadžić, Bego ef. Arnautović, Meho ef. Dedić, Haris ef. Ferizović  i Ahmed ef. Juničić. Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija, čine imamska kuća i mjesno mezarje. Najistaknutiji vakifi u džematu jesu Meho Mujkanović i Muharem Husarić. U džamiji se redovno obavljaju samo džuma namaz i teravih namaz u vrijeme ramazana, a mektepska nastava se održava dva dana u sedmici, subotom i nedjeljom.

 

 

BJELAVE

Handler2 (56)Džemat Bjelave nalaze se 7km jugoistočno od Srebrenika, s lijeve strane magistralnog puta Srebrenik – Tuzla. Ovaj džemat ima oko 140 domaćinstava. Prva džamija u džematu je sagrađena 2008. godine. Prekrivena je bakarnom kupolom i ima munaru sa jednom šerefom. Prvi i sadašnji imam u ovom džematu je Ishak ef. Mehuljić.

BRNJIČANI
Handler2 (31)Džemat Brnjičani nalazi se 4 km zapadno od Srebrenika, na magistralnom putu Srebrenik – Donja Orahovica – Gračanica, i ima oko 140 domaćinstava. Prva džamija u ovom džematu sagrađena je 1982. godine, nakon čega je došlo i do formiranja novog džemata. Džamija je pokrivena crijepom, a uz džamiju je ozidana munara s jednom šerefom.Imami u ovom džematu bili su: Mustafa Muhedinović, Alija ef. Smajlović, Šaban ef. Šabić, Zehrudin Muhedinović , Elvis ef. Hodžić, Mustafa ef. Kovač, Haris Salibašić, te Haris Ferizović, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija, čine dva mezarja i četiri vakufske njive. Najistaknutiji vakifi u džematu su: Avdija Šabić, koji je uvakufio jednu njivu, i Adil Muhedinović, koji je uvakufio dvije njive.U džamiji se obavlja džuma-namaz, teravih-namaz u vrijeme ramazana i bajram-namazi. Mektepska nastava se održava dva dana u sedmici, subotom i nedjeljom.
BRDA
Handler2 (32)Džemat Brda nalazi se 1 km zapadno od Srebrenika, na putu prema Gračanici i ima oko 160 domaćinstava. Formiran je 1999. godine izdvajanjem iz džemata Rapatnica. Prva džamija u ovom džematu sagrađena je 1999. godine. Natkrivena je bakrenom kupolom, a uz džamiju je izgrađena zidana munara s jednom šerefom.Imami u ovom džematu bili su: Halil ef. Mašić, Mustafa ef. Sarajlić i Ramiz ef. Joldić, te Sead-ef. Hodžić, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija, čine imamska kuća s mektepskom učionicom u prizemlju, tri mjesna mezarja i nekoliko vakufskih parcela. U džamiji se obavljaju tri dnevna namaza (sabah, akšam i jacija), džuma-namaz, teravih-namaz u toku ramazana i bajram-namazi. Mektepska nastava se održava dva dana u sedmici, subotom i nedjeljom.
BREZIK
Handler2 (33)Džemat Brezik se nalazi 20km jugoistočno od Srebrenika. Put za ovaj džemat, u dužini od 5km, odvaja se s desne strane od magistralnog puta Srebrenik – Tuzla u mjestu Previle. Nastao je izdvajanjem iz džemata Lisovići i ima oko 130 domaćinstava. U džematu se nalazi džamija, koja je svečano otvorena 26. septembra 2004. godine.  Pokrivena je crvenim crijepom na četiri vode, a uz džamiju je izgrađena munara od bijelih betonskih elemenata, s jednom šerefom. Osim džamije, džamijskog harema i mjesnog mezarja, džemat nema drugu vakufsku imovinu. Zemljište za izgradnju džamije uvakufio je hadžija Ahmet Bečić. Imamsku dužnost u džematu do formiranja novog džemata obavljao je Alija ef. Mehmedović. Prvi imam u novoformiranom džematu bio je Asmir ef. Bečić, a sadašnji imam je Naim ef. Turnadžić.
SREBRENIK CENTAR
Handler2 (34)Službeni naziv džemata: Srebrenik centar.

Broj domaćinstava džemata: cc1200

Džemat ima džamiju koja je prvi put  sagrađena 1987. godine.       Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu: Muzafer ef. Delić, Adem ef. Hadžić, Ramiz ef. Bajić, hafiz Elmedin ef. Karaman, Sifet ef. Omerović, Muhamed ef. Bašić, Ismet ef. Mustabašić. Sadašnji imam je Emir-ef. Brašnjić. Vakufska imovina u džematu: džamija, imamska kuća, gasulhana, zgrada, njiva, abdesthana. U džamiji se redovno obavlja svih pet dnevnih namaza.. Mektebska nastava se održava 2 dana, subotom i nedjeljom.

CAGE
Handler2 (35)Džemat Cage nalazi se 10km jugoistočno od Srebrenika. Udaljen je 3km od magistralnog puta Tuzla – Srebrenik – Orašje, a put za ovaj džemat odvaja se u mjestu Duboki Potok. Ovom džematu pripada i selo Lipje. Džemat ima oko 310 domaćinstava.U džematu se nalaze dvije džamije, stara i nova. Stara džamija sagrađena je 1933. godine. Bila je to manja džamija dimenzija 8X7 m, građena od ćerpića. Nakon izvršene rekonstrukcije džamija je proširena, pokrivena je crvenim crijepom na četiri vode i ima drvenu munaru.Gradnja nove potkupolne džamije s visokom bijelom munarom sa dvije šerefe započćeta je 1998. godine. Džamija ima izuzetno lijepu arhitekturnu izvedbu. Osim velike centralne kupole, ulazni trijem i prateći prostori uz džamiju također su natkriveni kupolama opšivenim bakarnim limom. Svečano je otvorena 5. jula 2008. godine.Imami u ovom džematu su bili: hfz. Mahmut ef. Morankić, Hasan ef. Poljaković, Mirsad ef. Salkić i Medin ef. Ibrahimović i Sabit ef.  Ibrahimović sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim dvije navedene džamije, čine mekteb, imamska kuća, pet mezarja i jedna njiva.
ĆEHAJE
Džemat Ćehaje nalazi se 1km zapadno od Srebrenika, uz magistralni put Srebrenik – Orašje. Ovom džematu pripada i zaseok Mustafići. Džemat ima oko 360 domaćinstava.U džematu se nalaze dvije džamije, stara džamija i nova, otvorena 23. jula 2011. godine. Stara džamija sagrađena je 1889. godine.  Džamija je obnovljena i svečano otvorena 17. oktobra 1958. godine. Pokrivena je crijepom na četiri vode i ima drvenu munaru opšivenu pocinčanim limom. Na novoj je lokaciji, neposredno pored magistralnog puta, sagrađena nova potkupolna džamija. Džamija je natkrivena jednom velikom i sa osam malih betonskih kupola opšivenih bakarnim limom. Prigodnom svečanošću i dovom, 12. jula 2009. godine, u novoizgrađenoj džamiji obilježen je završetak munare s dvjema šerefama, visoke 50 metara.Među vakifima ove džamije posebno se ističu Bego Avdić i Husejn Avdić.Imami u ovom džematu bili su: Ibrahim ef. Ibrić, Halil ef. Ahmetović, Jusuf ef. Suljagić, Osman ef. Suljagić, Mehmed ef. Smajlović, Salih ef. Suljagić, Husejn ef. Mešanović, hfz. Ibrahim ef. Džananović, Husejn ef. Mulahasanović, Ibrahim ef. Nukić, i Jasmin ef. Begunić, sadašnji imam od 2003. godine.U ovom je džematu rođen muderris hafiz Hasan ef. Smajlović (1879-1957). Školovao se u Istanbulu, obavljao je dužnost muftije u Strumici (Makedonija), muderrisa i upravnika Behram-begove medrese u Tuzli, Podrinjske medrese u Zvorniku i Niže okružne medrese u Mostaru.Vakufsku imovinu džemata, osim dvije navedene džamije, čine imamska kuća s mektepskom učionicom u prizemlju, tri mezarja i više parcela zemljišnih nekretnina. Među najistaknutijim vakifima su: Mejra Avdić – uvakufila plac za staru džamiju 1887. godine, Hanifa Avdić – uvakufila njivu, Huso Avdić – uvakufio plac za imamsku kuću, Husejn Ibrić – uvakufio njivu, Ševalija Ibrić – uvakufio njivu, Meho Smajlović – uvakufio voćnjak, Alija Suljagić – uvakufio njivu, Suljo Ibrić – uvakufio njivu, Osman Husić – uvakufio njivu i Ibrahim Ibrahimović – uvakufio voćnjak.
ČEKANIĆI
Handler2 (37)Džemat Čekanići nalazi se 12km zapadno od Srebrenika, na lokalnom putu Srebrenik – Orahovica – Gračanica. Džemat se sastoji od Donjih i Gornjih Čekanića i ima oko 180 domaćinstava.Prva džamija u ovom džematu izgrađena je 1978. godine. Renovirana je 1983. godine i do danas je zadržala svoj tadašnji izgled. Građena je u klasičnom bosanskom stilu, pokrivena crijepom na šetiri vode i ima zidanu munaru sa jednom šerefom.Imamsku dužnost u ovom džematu obavljali su: Husejn ef. Mulahasanović, Ibrahim ef. Sinanović, Muhibija ef. Nurikić, Jasmin ef. Oštraković, Mirsad ef. Djedović i Smajo ef. Ibrahimović sadašnji imam.Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija, čine imamska kuća, mektepska učionica, mjesno mezarje i mekteb u Donjim Čekanićima.U džematu se nalazi i jedno turbe u kome je, prema predanju, ukopan jedan od trojice braće koji su smatrani evlijama – dobrima ljudima. Druga dva turbeta nalaze se u Čanićima i Gornjem Srebreniku.
ĆOJLUK
Handler2 (38)Džemat Ćojluk nalazi se 2 km jugoistočno od Srebrenika, s lijeve strane magistralnog puta Srebrenik – Tuzla. Ovom džematu pripada i naselje Ćojlučka Polja, a džemat ima oko 100 domaćinstava. Prilikom renoviranja džamije krajem šezdesetih godina prošlog vijeka na zidu je pronađen natpis koji potvrđuje da je ova džamija sagrađena 1567. godine, svega 60 godina nakon što su Osmanlije zauzele Srebrenik. Prvi vjerski objekat u ovom kraju, poslije onog među zidinama Gradine, bila je upravo ova džamija u Ćojluku. Pokrivena je crijepom i ima drvenu munaru. Unutrašnji ambijent džamije izrađen je od masivne hrastovine i predstavlja pravu dragocjenost koju je potrebno adekvatno zaštititi. Džamija je na popisu Komisije za zaštitu kulturno-historijskih spomenika u BiH.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je na svojoj sjednici, održanoj u novembru 2011. godine u Sarajevu, proglasila Graditeljsku cjelinu – džamija u Ćojluku, općina Srebrenik nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Zbog lošeg stanja u kojem se nalazila tokom 2015. godine, pod nadzorom i u organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, urađen je Glavni projekat za Rekonstrukciju i rehabilitaciju džamije u Čojluku.

Džamija je zajedno sa munarom iz temelja obnovljena, te je istoj vraćen stari sjaj.

Imamsku dužnost u ovom džematu obavljali su: Husejn ef. Mulahasanović, Muhamed ef. Jašarević, Hasan ef. Saračević, hfz. Ibrahim ef. Džananović, Salko ef. Suljagić, Safet ef. Džidić, Ismet ef. Odobašić, Hazim ef. Hadžić i Mustafa ef. Kavgić, sadašnji imam.Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija, čine mjesno mezarje i jedna njiva. Najistaknutiji vakifi u džematu su: Alija Mujčinović, Rahima Ribić i Adem Šabić.

DONJI SREBRENIK
Handler2 (39)Džemat Donji Srebrenik nalazi se 3km sjeveroistočno od Srebrenika, na lokalnom putu prema starom gradu, odnosno Gornjem Srebreniku, i ima oko 180 domaćinstava. Prije izgradnje džamije u džematu je postojao mesdžid, u kome su se izvršavali svi vjerski obredi.Imami u ovom Mesdžidu su bili: Muhamed ef. Jašarević, hfz. Ibrahim ef. Džananović, Salko ef. Suljagić i Hasan ef. Saračević. Mesdžid je porušen zbog dotrajalosti, a na istom mjestu izgrađena je džamija u klasičnom bosanskom stilu. Pokrivena je crijepom na četiri vode, a uz džamiju se nalazi visoka bijela munara s jednom šerefom.Novosagrađena džamija svečano je otvorena 26. juna 2004. godine. Prvi i sadašnji imam u novootvorenoj džamiji jeste Ramiz ef. Bosankić. Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija, čine imamska kuća i mjesno mezarje. Među vakifima džemata posebno se ističu Mustafa Šerifović i Meho Jašarbašić.
DEDIĆI
Handler2 (40)Džemat Dedići nalazi se 4km jugoistočno od Srebrenika, na magistralnom putu Srebrenik – Tuzla. Ovom džematu pripadaju i zaseoci Glotići i Greblja. Džemat ima 230 domaćinstava i formiran je 2001. godine izdvajanjem iz džemata Seona. Novosagrađena potkupolna džamija, uz koju je podignuta zidana munara s jednom šerefom, svečano je otvorena 16. jula 2005. godine. Imami u ovom džematu bili su: Džemal ef. Fazlić, Nevres ef. Mustafić, Damir ef. Babajić, Mustafa ef. Kovač i Aldin ef. Imširović, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, pored navedene džamije, čine mekteb, mjesno mezarje i jedna njiva.Među vakifima ovog džemata posebno se ističe Hazim Lipjankić.
DUBOKI POTOK
 Džemat Duboki Potok nalazi se 5 km istočno od Srebrenika, na magistralnom putu Tuzla – Srebrenik. Džemat je nastao izdvajanjem iz džemata Behrami i ima oko 500 domaćinstava. U džematu je izgrađena potkupolna džamija s veoma rijetkom i interesantnom arhitektonskom izvedbom, a svečano je otvorena u nedjelju, 19. avgusta 2018. godine.  Uz džamiju je izgrađena bijela visoka munara s dvjema šerefama. U haremu džamije izgrađeno je i memorijalno šehidsko obilježje. Osim džamije i mjesnog mezarja, u džematu nema druge vakufske imovine. Imami u ovom džematu su bili: Hazim ef. Hadžić, Muhamed ef. Suljagić, Nasih ef. Osmanović, Asmir ef. Dorić, i Jasmin ef. Sukanović, sadašnji imam.
FALEŠIĆI
Handler2 (41)Džemat Falešići nalazi se 5km zapadno od Srebrenika, na lokalnom putu Srebrenik – Gračanica. Ovom džematu pripadaju zaseoci: Martevina, Brda, Ćahići, Fidaci, Omičevići, Zatorine i Žilići. U džemati se nalazi oko 120 domaćinstava.U džematu je 1983. godine izgrađena lijepa džamija u klasičnom bosanskom stilu. Pokrivena je crijepom na četiri vode, a uz džamiju je sagrađena visoka munara s jednom šerefom.Imami u ovom džematu bili su: Ali-hodža Smajlović, Jusuf ef. Mehuljić, Idriz ef. Čikarić, Ibrahim ef. Nukić, Husejn ef. Mulahasanović, Zehrudin ef. Muhedinović, Muhamed ef. Redžić, Mirsad ef. Djedović i hafiz Mevludin ef. Salkić, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija, čine mektepska učionica, imamska kuća, pet mezarja i tri parcele obradivog zemljišta. Među vakifima džemata posebno se ističe Mustafa Smajlović, koji je uvakufio plac za džamiju.
GORNJI MORANJCI
Handler2 (42)Džemat Gornji Moranjci nalazi se 7km zapadno od Srebrenika, na lokalnom putu Srebrenik – Donja Orahovica – Gračanica. Ovom džematu pripadaju i zaseoci Brđani, Bošnjaci, Hadžići, Okići i Mahala. Džemat ima oko 180 domaćinstava.Prva džamija u ovom džematu sagrađena je u drugoj polovini 18. stoljeća. Džamija je srušena zbog dotrajalosti, a na drugoj je lokaciji napravljena nova 1964. godine. Iako je od tada više puta renovirana, zadržala je do dan danas svoj tadašnji izgled. Pokrivena je crijepom na šetiri vode i ima zidanu munaru s jednom šerefom.Imami u ovom džematu su bili: Ibrahim ef. Sinanović, Muhamed ef. Suljagić, Samir ef. Ahmeljić, Mersed ef. Delić i Muamer ef. Bećirović, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija, čine mekteb, imamska kuća u haremu džamije, mezarje i jedna vakufska njiva.
GORNJI SREBRENIK
Handler2 (43)Službeni naziv džemata: Gornji SrebrenikNazivi sela (zaselaka) koja pripadaju džematu: Džafići, Brežđe, Junuzovići, Pjevići. Geografska lokacija: 7km istočno od Srebrenika. Broj domaćinstava džemata je 290. Džemat je prvi put sagrađena  1967. godine. Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu: hafiz Mustafa ef. Kavgić, Husejin ef. Kavazović. Sadašnji imam je Hidan ef. Begić. Imena značajnih alima koji su rođeni u džematu: mula Halil. Vakufska imovina u džematu: džamija, imamska kuća, njiva, mezarje, šejh Sinan ef. uvakufio oko 700 dunuma. Namazi koji se klanjaju u džematu redovno: beš vakat. Vakifi u džematu: šejh Sinan ef., hadži Ibrahim Fazlić. Mektebska nastava se održava 2 dana.
HRVATI
Džemat Hrvati je jedan od većih džemata na području medžlisa IZ Srebrenik. Broji oko 420 domaćinstava i najstariji je džemat na području naselja Sladna, gdje se dvadesetih godina prošlog stoljeća iz njega izdvaja džemat Murati i prave sebi džamiju, iz Murata se nakon toga izdvajaju Omerbašići zajedno sa Lušnicom te na kraju džemat Lušnica pravi sebi džamiju tako da Sladna trenutno broji 4 džemata.
Džemat Hrvati se nalazi 8 km zapadno od Srebrenika, s lijeve strane ceste R461 Srebrenik-Gračanica, a svojom teritorijom graniči sa opštinom i medžlisom Gračanica.
Ovom džematu pripadaju sela: Hrvati, Gulami, Hodžići, Vikali, Ibrići, Pirage i Panđurište.
Nema pisanih dokumenata o tome kada je sagrađena prva džamija na ovoj lokaciji, ali postoje izjave starijih džematlija da su prilikom rušenja stare džamje 1985. godine našli kamen u temelju na kome je bila uklesana 1200. hidžretska godina kao mogući datum gradnje džamije, a takođe postoje usmena predanja da je prije toga postojala džamija na lokaciji Mekote iznad sela Gulami na razmeđi između Sladne i Gornjih Čekanića i koja je po predanju služila za potrebe okolnih sela i sačinjavala džemat na tom području.
Trenutna džamija je građena tri godine nakon rušenja stare i svečano je otvorena u avgustu 1988. godine, a kompletno je renovirana tokom ljeta 2014. godine. U kompleksu džamijskog harema se nalazi i gasulhana koja je izgrađena tokom 2005. godine.
Pored kompleksa džamijskog harema, u posjedu džemata je i oko 6 mjesnih mezarja koja su zavedena kao vakufska kao i desetak manjih, privatnih i porodičnih mezarja, te oko 6 vakufskih parcela obradivih površina i jedna parcela pod šumom.
U želji da služi što većem broju džematlija, džamija je izgrađena na “ničijoj zemlji”, između navedenih zaseoka, tako da u blizini džamije nema kuća.
Munara je izgrađena još 1968.godine prije koje je bila drvena munara uz staru džamiju koja je po mišljenju određenog broja džematlija bila dotrajala tako da su džematlije počele strahovati da se neće srušiti na džamiju ili na nekog od njih te je bila odluka da se izgradi nova.
Postoji priča da su džematlije pristupile poslu i pokušali da sruše staru munaru vezavši je konopom, gdje bijahu ubijeđeni u njenu dotrajalost, i grupa njih pokušala na taj način da je obori ali im to nije uspjelo, tako da mišljenje o njenoj dotrajalosti nije bilo baš najtačnije, međutim odluka je već pala, staru munaru su uklonili dio po dio i godine 1968. svjetlo dana je ugledala nova,sitnom ciglom zidana, sa jednom šerefom i središnjim armiranim betonskim stubom potpomognuta munara.
Mektepska nastava je organizovana na tri mektepska punkta i to u džamijskom mektebu, mektepskom punktu Ibrići u prostorijama vakufske kuće, te u mektebu Pirage, gdje je sveukupno na ova tri punkta tokom 2008. godine bilo upisano oko 110  polaznika mektebske nastave, da bi se taj broju periodu nakon 2020. godine postepeno spustio na 76 polaznika, usljed migracije stanovništva i smanjenog nataliteta.
Od imama koji su bili u ovom džematu su: Mustafa ef. Sarajlić, Osman ef. Mujić, Jasmin ef. Demić, Muhamed ef. Spahić, Muhamed ef. Bašić, Mirzet ef. Ibrić i Muhamed ef. Mehmedović, sadašnji imam.
HUREMI
Džemat Huremi nalazi se 8km sjeverno od Srebrenika. Nastao je izdvajanjem iz džemata Špionica i ima oko 150 domaćinstava. Stara džamija u ovom džematu sagrađena je 1946. godine, kada je i došlo do formiranja džemata. Džamija je srušena zbog dotrajalosti 1998. godine, a na njezinim je temeljima u toku izgradnja nove potkupolne džamije s neobičnom i arhitektonski veoma interesantnom munarom. Nova džamija svečano je otvorena u avgustu 2022. godine.

Imami u ovom džematu bili su: Nezir ef. Zlatić, Mehmed ef. Mustafić, Ramiz ef. Bosankić, Ekrem ef. Kukuruz, Sabahudin ef. Ravkić, Mirnes ef. Dorić, Esad ef. Djedović, Mevludin ef. Salkić i Omer ef. Majstorović, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim navedene džamija, čine mekteb, imamska kuća, mezarje i jedna njiva. Najistaknutiji vakifi u džematu su Adem Hadžić i Mustafa Muminović, koji su uvakufili po jednu zemljišnu parcelu.

Ježinac
Handler2 (44)Džemat Ježinac nalazi se 3km sjeverozapadno od Srebrenika, pored magistralnog puta Srebrenik – Orašje. Nastao je izdvajanjem iz džemata Špionica i ima oko 160 domaćinstava.U džematu se nalazi lijepa džamija građena u klasičnom bosanskom stilu. Pokrivena je crvenim crijepom na četiri vode, a uz džamiju je podignuta munara od bijelih betonskih elemenata s jednom šerefom. Džamija je svečano otvorena 4. augusta 2001. godine.Imami u ovom džematu bili su: Osman ef. Moranjkić, Esad ef. Fazlić, Sifet ef. Jahić, Izudin ef. Baturić, Jasmin ef. Sukanović, hfz. Damir ef. Jahić, i Omer ef. Majstorović, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija, čine mjesno mezarje i jedna njiva.Najistaknutiji vakifi u džematu su: Abdulah i Sejdalija Jahić, Meho Jukić, Sifet Beganović i Džemal Omić.
KISELJAK
Handler2 (45)Džemat Kiseljak ili Gazijska džamija gradski je džemat. Nalazi se na južnoj strani Srebrenika i ima oko 490 domaćinstava. Nastao je izdvajanjem iz džemata Rapatnica.Prva džamija u ovom džematu izgrađena je formiranjem džemata nakon posljednje agresije na BiH. Svečano je otvorena u septembru 1999. godine. Svojim vanjskim izgledom, kao i svojom unutrašnjošću, predstavlja pravu arhitektonsku rijetkost i vanrednu umjetničku vrijednost. Pokrivena je kubetom i ima bijelu munaru s jednom šerefom. Pored džamije izgrađen je poseban objekt s mektepskom učionicom, abdesthanom i gasulhanom. U periodu nakon pandemije završen je značajan projekat dogradnje pomoćnog prostora i velikog nadsvođenog dijela ispred ulaza u džamiju.

U džematu se nalazi i mjesno mezarje Markuše. Imami u ovom džematu bili su: Ismet ef. Mustabašić, Abdulah ef. Joldić i Ismet ef. Odobašić, sadašnji imam.

KUGE
24477970Džemat Kuge nalazi se 10km jugoistočno od Srebrenika, s lijeve strane magistralnog puta Srebrenik – Tuzla. Džemat ima oko 360 domaćinstava. Prva džamija u ovom džematu bila je pokrivena crijepom zvanim kopitaš i imala je drvenu munaru. Džamija je srušena zbog dotrajalosti, a na istom je mjestu započeta izgradnja nove džamije. Imami u ovom džematu su bili: Hodžo ef. Mehmedović, Mustafa ef. Mehmedović, Orhan ef. Džanić, Mustafa ef. Okić, Muhamed ef. Junuzović, Amir ef. Meholjić, Meho ef. Salihović, Mustafa ef. Kavgić i Adnan ef. Junuzović, te Ishak ef. Mehuljić, sadašnji imam. U Kugama je rođen šejh hafiz Kuga, koga narod u ovom kraju danas smatra evlijom te često prepričava njegove keramete. Vakufsku imovinu džemata čine imamska kuća, nekoliko mezarja i više zemljišnih nekretnina. Najpoznatiji su vakifi u džematu: Mustafa ef. Okić – uvakufio njivu zvanu Brijest, Muharem okić – uvakufio zemljište za izgradnju kuće za imama i harem pored džamije i Mehmed i Mula Mehmedović – uvakufili njivu zvanu Bukvik.
LISOVIĆI
Handler2 (46)Džemat Lisovići nalazi se 19km jugoistočno od Srebrenika. Put za Lisoviće u dužini od 4km odvaja se s desne strane od magistralnog puta Srebrenik – Tuzla u mjestu Previle. Ovom džematu pripadaju zaseoci Ahmetovići, Mešići, Hasanovići i Zukići. Džemat ima oko 250 domaćinstava. Stara džamija u ovom džematu izgrađena je 1923. godine. Džamija je porušena zbog dotrajalosti, a na istom je mjestu sagrađena imamska kuća. Nova džamija izgrađena je na novoj lokaciji i zvanično je otvorena 10. oktobra 1999. godine. Pokrivena je crvenim crijepom na četiri vode, a uz džamiju je izgrađena visoka munara od bijelih betonskih elemenata, s dvjema šerefama. Imami u džematu bili su: Alija ef. Suljić (obavljao dužnost imama i matičara punih 40 godina), Mevludin ef. Hodžić i Alija ef. Mehmedović, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija i imamska kuća, čine mjesno mezarje i više zemljišnih nekretnina. Najistaknutiji su vakifi u džematu: Nazif Musić i Ibro Zukić, koji su uvakufili po jednu njivu, te Mušo Zukić, koji je uvakufio plac za izgradnju džamije.
LUKA
DCF 1.0Džemat Luka se nalazi 2km jugozapadno od Srebrenika, na lokalnom putu Srebrenik – Gračanica, i ima oko 315 domaćinstava. Nastao je izdvajanjem iz džemata Rapatnica. U džematu se nalazi džamija sa veoma specifičnom arhitektonskom izvedbom. U prizemlju džamije nalazi se mektepska učionica, kancelarijski prostor, abdesthana i gasulhana. Prvi i sadašnji imam je hfz. Esmir ef. Selimović.
LUŠNICA
Handler2 (48)Džemat Lušnica nalazi se s desne strane lokalnog puta Srebrenik – Gračanica. Put za Lušnicu, u dužini od jedan kilometar, odvaja se u naselju Sladna, s desne strane. Ovaj džemat ima oko 150 domaćinstava i spada u kategoriju manjih džemata. Džemat je foriran 1978. godine izgradnjom mesdžida i izdvajanjem iz džemata Omerbašići. Uz mesdžid, pokriven crvenim crijepom na četiri vode, 1999. godine podignuta je munara veoma rijetke arhitektonske izvedbe, te je tako ovaj džemat prvi put dobio svoju džamiju. Temeljita rekonstrukcija džamije izvršena je 2006. godine. Imami u ovom džematu bili su: Zaim ef. Mutapčić, Sifet ef. Jahić, Salih ef. Muharemović, Mevludin ef. Joldić i Medin ef. Ibrahimović sadašnji imam. U džematu se nalazi oko 30 porodičnih mezarja. Radi se o veoma rijetkoj pojavi kod muslimana da svaka porodica ima svoje mezarje na svom imanju. U ovom džematu žive sljedeće porodice: Joldić, Pavitinović, Džanić, Ahmetašević, Mehmedović, Snagić i Ćatić. Najistaknutiji vakifi u džematu jesu: Mustafa Joldić i Omer Joldić.
LJENOBUD
 Džemat Ljenobud nalazi se 4km istočno od Srebrenika. Put ua Ljenobud odvaja se od magistralnog puta Srebrenik – Tuzla, s lijeve strane u naselju Duboki Potok. Ovaj džemat ima oko 220 domaćinstava. Nije poznato kad je sagrađena prva džamija u ovom džematu. Sa sigurnoću se zna da je u džematu postojala džamija 1918. godine. Džamija je porušena zbog dotrajalosti a na novoj lokaciji je izgrađena nova džamija, koja je svečano otvorena 15. jula 1971. godine. Pokrivena je crijepom na četiri vode i ima izidanu munaru sa jednom šerefom. Renovirana je 1996. godine ali je zadržala svoj prvobitni izgled. Imami u ovom džematu bili su: Sulejman ef. Zahirović, Mursel ef. Zahirović, Osman ef. Moranjkić i Avdo ef. Velić, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija, čine mektepska učionica, imamska kuća, jedna njiva od 40 dunuma, jedna zemljišna parcela pod šumom i mjesno mezarje. Na dan otvaranja džamije u džematu se svake godine uči mevlud u organizaciji džematskog odbora.
MURATI
Handler2 (49) Džemat Murati nalazi se 6km zapadno od Srebrenika, s lijeve strane lokalnog puta Srebrenik – Gračanica. Ovom džematu pripadaju sela: Murati, Ahmići i Salihbašići. Džemat ima oko 250 domaćinstava. Prva džamija u ovom džematu sagrađena je 1923. godine. Džamija je porušena zbog dotrajalosti, a na drugoj je lokaciji, niže od stare, sagrađena nova džamija, koja je svečano otvorena 2000. godine. Natkrivena je bakrenim kubetom, a uz džamiju je izgrađena veoma lijepa i visoka munara j jednom šerefom. Džamijsko je dvorište ograđeno s bijelom betonskom ogradom. Imami u ovom džematu bili su: Avdija ef. Mulahasanović, Alija ef. Mehuljić, Ibrahim ef. Zaketović, Mehmed ef. Šako, Rasim ef. Zahirović, Amir ef. Karić, Zijad ef. Suljić, Ibrahim ef. Okić i Jusuf ef. Mehuljić, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim navedene džamije, čine dva mekteba, u Ahmićima i u Salihbašićima, te novoizgrađena džamija u Ahmićima koji su u funkciji uglavnom samo za vrijeme ramazana. Mektepska učionica, abdesthana i gusulhana nalaze se u prizemlju džamije. Osim navedenog, džematu pripadaju imamska kuća, četiri mezarja i jedna parcela obradivog zemljišta. Među vakifima u ovom džematu posebno se ističu: Osman i Hasiba Salkić, hadži Hasan Mehuljić, Melća Husić, hadži Ibrahim Mehuljić i Mehmedalija Ibračević.
OMERBAŠIĆI
Handler2 (50)Džemat Omerbašići nalazi se 8km zapadno od Srebrenika, na lokalnom putu Srebrenik – Gračanica, i ima oko 80 domaćinstava. Sve do 1978. godine ovom džematu je pripadao sadašnji džemat Lušnica. Prva džamija u ovom džematu svečano je otvorena 1974. godine. Džamija je izgrađena u klasičnom bosanskom stilu, pokrivena je crijepom na četiri vode i ima zidanu munaru sa jednom šerefom. Imami u ovom džematu bili su: Mustafa ef. Mujkić, Halil ef. Mašić, Zaim ef. Mutapčić, Mirzet ef. Ibrić, Kasim ef. Osmić, Dinko ef. Tokić i Medin ef Ibrahimović, trenutni imam. Vakufsku imovinu džemata, pored navedena džamija, čine mjesno mezarje i tri njive. Najitaknutiji vakifi u džematu su: Šerif i Rešid Mutapčić, te Ibrahim Salihović.
PODORAŠJE
Handler2 (51)Džemat Podorašje nalazi se 17km jugoistočno od Srebrenika. Put za Podorašje, u dužini od dva kilometra, odvaja se s lijeve strane od magistralnog puta Srebrenik – Tuzla, u mjestu Previle. Džemat obuhvata naselja Podorašje i Jasenica i ima oko 180 domaćinstava. Prva džamija u ovom džematu izgrađena je 1936. godine. Džamija je porušena 2000. godine zbog dotrajalosti. U neposrednoj blizini temelja stare džamije, izgrađena je nova, moderna i funkcionalna džamija sa svim pratećim sadržajima. Imami u ovom džematu bili su: Meho ef. Dedić, Ibrahim ef. Mrkaljević, Fuad ef. Hamzabegović, Mirzet ef. Mehmedović, Haris ef. Mehmedović i Semir ef. Bećirović, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija u čijem se kompleksu nalaze mektepska učionica i gasulhana, čini mjesno mezarje. U zaseoku Crveno Brdo nalazi se mekteb. Među vakifima džemata posebno se ističe Muhamed Kavazović.

POTPEĆ

Džemat Potpeć nalazi se 11km jugoistočno od Srebrenika, pored magistralnog puta Srebrenik – Tuzla, i ima oko 230 domaćinstava. Formiran je u danima posljednje agresije na BiH zbog naseljavanja ovog mjesta prognnanim bošnjaškim stanovništvom, u najvećoj mjeri iz Podrinja. U nedjelju, 17. jula 2016. godine, uprkos kiši i prohladnom vremenu, nekoliko hiljada vjernika prisustvovalo je svečanom otvorenju novosagrađene džamije. Imam u ovom džematu je Safet ef. Esmić.

 

 

RAPATNICA
Handler2 (52)Džemat Rapatnica nalazi se 2km sjeveroistočno od Srebrenika, s lijeve strane rijeke Tinje. Ovom džematu pripada i naselje Sječe, a džemat ima oko 250 domaćinstava. U džematu se nalaze dvije džamije, stara i nova. Stara džamija, prema predanju mještana, sagrađena je 1832. godine. Posljednji put je renovirana 1962. godine. Pokrivena je crijepom na četiri vode, a s njena krova je izgrađena drvena munara. U haremu džamije nalazi se veći broj starih nišana. Iako je sagrađena nova džamija, predviđena je sanacija stare džaije i njezina zaštita od propadanja. Nova džamija zvanišno je otvorena 23. jula 2006. godine. Natkrivena je bakarnim kubetom, a uz džamiju je sagrađena visoka bijela munara s dvjema šerefama. Imami u ovom džematu bili su: Zaim ef. Kešetović, Mehmed ef. Glumčević, Halil ef Mašić, Sifet ef. Jahić, Osman ef. Mujić i Jasmin ef. Oštraković, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim dvije navedene džamije, čine imamska kuća, gasulhana, staro i novo mezarje i jedna njiva. Najistaknutiji vakif u džematu je Mehmed ef. Glumčević, koji je uvakufio zemljište od dva dunuma.

                                                                       SEONA

Džemat Seona nalazi se 8k jugoistočno od Srebrenika, s desne strane magistralnog puta Srebrenik – Tuzla. Ovom džematu pripada zaseok Šahmeri. Džemat ima oko 350 domaćinstava. Seona je nekada bila centar za sva okolna mjesta, ali su se 1938-39. godine iz ovog džemata izdvojila sela Cage, Behramii Čifluk i formirali zasebne džemate. Prema pouzdanim podacima, džamija u ovom džematu postojala je još 1604. godine. Sadašnja džamija svečano je otvorena 29. septembra 1939. godine. Od tada je više puta renovirana, ali nije značajnije mijenjala svoj izgled. Pokrivena je crvenim crijepom na četiri vode., kao i njezin trijem, a uz džamiju se nalazi zidana munara sa jednom šerefom. Posljednji je put adaptirana 2004. godine. Imami u ovom džematu bili su: Džemal ef. Fazlić, Šaban ef. Šabić, Ishak ef. Osmanović,  Elvis ef. Hodžić i mr. Haris ef. Salibašić, sadašnji imam. U ovom džematu je rođen poznati i veoma ugledan alim i kadija Ibrahim ef. Imširović. Bio je jedno vrije upravitelj Kuršumlije medrese u Sarajevu, predavač u muškoj i ženskoj GHB medresi, te sudija Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu. Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija, čine novoizgrađeni mekteb, imamska kuća i mjesno mezarje. Među vakifima džemata posebno se ističu: Sulejman ef. Bekrić i Ajka Lipjankić. Jedno narodno predanje, koje se u Seoni prenosilo s koljena na koljeno, govori da su bosanski bogumili ultimativno tražili od turskog cara, kada prihvate islam, da im ostave tri njihova običaja: da čajo ima pravi vikat kad se momak ženi, da imaju pravo nosit istu odjeću te da nesmetano mogu činiti dovu na Ratišu, obližnjem brdu iznad Seone. Što su tražili to su i dobili. Dovište na Ratišu i danas je jedno od najpoznatijih dovišta na području Tuzlanskog muftiluka.

ŠPIONICA
Handler2 (53)Džemat Špionica nalazi se 7km sjeverozapadno od Srebrenika, s desne strane magistralnog pita Srebrenik – Orašje, i ima oko 350 domaćinstava. U džematu se nalaze dvije džamije, stara i nova. Stara je džamija sagrađena 1850. godine, pokrivena je crijepom na četiri vode i ima drvenu munaru opšivenu pocinčanim limom. Locirana je u središnjem dijelu naselja, a u haremu džamije nalazi se staro mezarje, u kojem se još vrši ukop mjesštana. Džamija je na popisu Komisije za ošuvanje nacionalnih spomenika kulture u BiH. Nova džamija, koja se nalazi s lijeve strane na ulazu u džemat, sagrađena je 1998. godine. Svojom unikatnom izvedbom i džamija i njezina munara predstavljaju pravu arhitektonsku vrijednost. U kompleksu džamije nalazi se mektepska učionica, abdesthana i gasulhana. U neposrednoj blizini džamije izgrađena je imamska kuća. Imami u ovom džematu bili su: Nezir ef. Jahić, Zaim ef. Huskanović, Nezir ef. Zlatić, Sifet ef. Jahić, Ismet ef. Mustabašić i Refik ef. Hodžić, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim navedene džamije i imamske kuće, čine jedan poslovni prostor i jedna parcela obradivog zemljišta. Najistaknutiji vakifi u džematu jesu: Osman Bajraktarević i Džemo Hasić. Interesantno je napomenuti da arheolozi bilježe da je Špionica bila naseljeno mjesto još u neolitsko doba i da tragovi života u ovom mjestu postoje iz bronzanog doba. Špionica se kao naselje spominje daleke 1533. godine.

 

TINJA
Džemat Tinja nalazi se 14km jugoistočno od Srebrenika, pored magistralnog puta Srebrenik – Tuzla. Ovom džematu pripadaju i naselja Gornja Tinja, Donja Tinja, Brezje i Kolona. Džemat ima više od 500 domaćinstava. Džamija je locirana u središnjem dijelu naselja, s desne strane magistralnog puta Srebrenik – Tuzla. Sagrađena je 1972. godine. Trenutno je u fazi renoviranja. Umjesto dosadašnjeg krova na četiri vode, nova će džamija imati potkupolni svod i zidanu munaru sa jednom šerefom. Imami u ovom džematu bili su: Muhamed ef. Aganović, Ejub ef. Muminović, Redžep ef. Hodžić i Vasif ef. Mahmutović sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata, osim navedene džamije, čine imamska kuća, četiri mjesna mezarja i jedna njiva. Na dan otvaranja džamije u džematu se svake godine uči mevlud u organizaciji džematskog odbora.

 

TUTNJEVAC
Handler2 (54)Džemat Tutnjevac nalazi se 7km sjeverozapadno od Srebrenika, na lijevoj strani magistralnog puta Srebrenik – Orašje. Osim naselja Tutnjevac, ovom džematu pripada i naselje Centar Špionica. Džemat ima oko 250 domaćinstava. Prva džamija u ovom džematu sagrađena je 1990. godine u klasičnom bosanskom stilu. Pokrivena je crvenim crijepom na četiri vode, a u džamiji je sagrađena visoka munara od bijelih betonskih elemenata, s jednom šerefom. U kompleksu džamije nalaze se mektepska učionica i gasulhana, a u njezinom prostranom haremu locirano je i mjesno mezarje. Svečano je otvorena 24. avgusta 2008. godine. Imami u ovom džematu bili su: Nezir ef. Zlatić, Nermin ef. Unkić, Abdulah ef. Arifović i hfz. Damir ef. Jahić, sadašnji imam.
UROŽA
 Džemat Uroža nalazi se 2km jugozapadno od Srebrenika. Put za Urožu u dužini od 2km odvaja se s desne strane magistralnog puta Srebrenik – Tuzla u mjestu Kiseljak. Ovom džematu pripada i zaselak Drenik. Džemat ima oko 115 domaćinstava. U džematu je sagrađena potkupolna džamija sa lijepom munarom. Osim navedene džamije, u džematu se nalaze mjesno mezarje i jedna vakifksa njiva. Među vakifima džemata posebno se ističu: Senad Tursunović i Mursel Delić. Imamsku dužnost u džematu obavljali su: Meho ef. Dedić, Ismet ef. Odobašić, Mirzet ef. Ibrić, Muamer ef Bećirović i Mersed ef. Delić i Ahmed ef. Juničić, sadašnji imam.
ZAHIROVIĆI
Džemat Zahirovići nalaze se 25km jugoistočno od Srebrenika. Put za Zahiroviće u dužini od 10km odvaja se s lijeve strane magistralnog puta Srebrenik – Tuzla u mjestu Previle. Ovom džematu pripada i zaselak Like. Džemat ima oko 200 domaćinstava. Prva džamija u ovom džematu izgrađena je 1939. godine. Pokrivena je crijepom, a s njezina je krova izgrađena drvena munara. Osim stare džamije u džematu se nalazi još jedna nova džamija odmah pored stare. Nova džamija je natkrivena bakrenom kupolom i ima munaru s trima šerefama. Imami u ovom džematu bili su: Muhamed ef. Zahirović, Šaban ef. Oštraković, Bego ef. Kurtić, hfz. Mustafa ef. Kavgić i Sabit ef. Ibrahimović i Mirsad ef. Salkić, sadašnji imam. Vakufsku imovinu džemata osim navedene džamije čine jedan mekteb, imamska kuća, pet mezarja i četiri njive. Najistaknutiji vakifi u džematu su: Omer Junuzović, Alija Junuzović i Sejdo Junuzović.
Kurtići
Handler2 (57)Džemat Kurtići se nalazi 15 km jugoistočno od Srebrenika. Put za Kurtiće u dužini od 7km odvaja se od magistralnog puta Tuzla – Orašje, na skretanju u naselju Previle. Džemat ima džamiju koja je prvi put sagrađena 2008. godine. Pored navedene džamije, vakufsku imovinu u džematu čini jedan mekteb.

 

DONJI MORANJCI

 Džemat Donji Moranjci nalazi se 3,5km zapadno od Srebrenika, na lokalnom putu Srebrenik – Donja Orahovica  – Gračanica, i ima oko 110 domaćinstava. Donji Moranjci jedan su od najstarijih džemata na ovim prostorima. Izdvajanjem iz ovog džemata formirani su sljedeći džemati: Falešići, Gornji Moranjci, Brnjičani, Rapatnica i Uroža.

Prva džamija u džematu sagrađena je sredinom 19. stoljeća. Više puta je renovirana sve do njezina rušenja i izgradnje nove džamije na istom mjestu. Sadašnja je džamija otvorena 1986. godine. Džamija je pokrivena crijepom i ima zidanu munaru s jednom šerefom.

Imami u ovom džematu bili su: Sadik ef. Mašić, Omer ef. Ibrišimović, Salih ef. Moranjkić, Osman ef. Moranjkić, Halil ef. Mašić, Mevludin ef. Joldić, Meho ef. Salihović, Jasmin ef. Begunić i Sead ef. Hodžić i hfz. Esmir ef. Selimović, sadašnji imam. U ovom džematu rođeni su: hfz. Mahmut ef. Moranjkić i hfz. Hamzalija ef. Ibrišimović.

Vakufsku imovinu džemata, osim navedena džamija, čine imamska kuća, dva mezarja i oko 40 dunuma vakufske zemlje. Među vakifima ovog džemata posebno se ističu Sadik Begunić i njegova supruga.