Održana Skupština Medžlisa IZ-e Srebrenik

Redovna Skupština Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, održana je u subotu, 25. februara 2023. godine, u administrativnoj sali zgrade Medžlisa, sa početkom u 12:30.

Nakon izbora Radnog predsjedništva Skupštine, pristupilo se tačkama dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Srebrenik za 2022. godinu;

2. Razmatranje i usvajanje Plana rada Izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Srebrenik za 2023. godinu;

3. Razmatranje i davanje saglasnosti na Završni račun Medžlisa IZ-e Srebrenik za 2022. godinu;

4. Razmatranje i davanje saglasnosti na prijedlog Budžet Medžlisa IZ-e Srebrenik za 2023. godinu.

Skupština je završila sa radom u 14:00h.

Check Also

Bajramske aktivnosti Mreže mladih

Dana 17.6.2024. godine, aktivisti Mreže mladih Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik su na trgu Alije Izetbegovića …