IZDVAJAMO

Vjeroučitelji

Nastavnici vjeronauke
Hadžić Hazim JU M.S.Š Srebrenik
Šabanović Mersed O.Š. Duboki Potok
Muratović Asidin O.Š. Duboki Potok
Bajraktarević Ernad O.Š. Sladna
Mujkić Edina Prva O.Š. Srebrenik
Salkić Sadija Prva O.Š. Srebrenik
 Ahmeljić Samir Prva O.Š. Srebrenik
Baščelić Muhamed O.Š. Podorašje
Bašić Elvir O.Š. Podorašje
Jukić Mirela Druga O.Š. Srebrenik
Arifović Abdulah Druga O.Š. Srebrenik
Salkić Sadija O.Š. Špionica
Mehidić Alma O.Š. Tinja
Numanović Mersiha O.Š. Tinja
Jukić Mirela O.Š. Rapatnica
Djedović Aida O.Š. Rapatnica

Watch Dragon ball super