logo miz

Dobročinstvo i humanost u islamu

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Salavat i selam neka je na posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede na putu islama!                                                                                                                           Allah, dž.š., je u Kur'anu rekao:                                                                                                                                   "I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! a roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu." (En-Nisa', 36

Poštovana braćo u islamu,

Današnja hutba bit će posvećena dobročinstvu i humanom odnosu prema drugim ljudima.     U citiranom Kur'anskom ajetu  na početku ove hutbe, Allah dž.š. nas obavezuje da činimo dobročinstvo određenim kategorijama ljudi na ovom svijetu, među kojima su i siromasi čije stanje,  mi vjernici razumijevamo kao određenu  dunjalučku kušnju od strane Allaha dž. š. .                                                                             Svjesni činjenice da je danas i u našoj domovini,  našem okruženju, sve više  siromašnih i onih koji zavise od tuđe pomoći, pokušajmo i naše stanje kao i naš odnos prerma pomenutim kategorijama ljudi,  razumjeti kao svojevrsnu kušnju od starane Allaha dž.š.  .                                                                                                                                             Naš poslanik Muhammed a.s.  u  mnogim hadisima govori o velikoj vrijednosti dobrog djela i  nagradi za one koji pomažu svome bratu muslimanu u nevolji.                                             Tako u jednom hadisu kaže:
: Musliman je muslimanu brat, ne čini mu nasilje, ne izdaje ga. Ko pomogne svome bratu muslimanuAllah će njemu pomoći, ko otkloni nevolju od brata muslimanaAllah će otkloniti njegovu nevolju na Sudnjem dana, ko pokrije sramotu brata muslimanaAllah će pokriti njegovu sramotu na ovom i onom svijetu. Allah će pomagati svome robu sve dok on pomaže svome bratu muslimanu". (Buharija i Muslim)                                                                                                                                                                             Iz ovog hadisa jasno možemo zaključiti kolika je nagrada i korist za one koji budu na usluzi i pomoći onima kojima je pomoć potrebna.                                                                                                                                                         Draga braćo, zaista je potpomaganje drugih ljudi u nevolji  plemenito i čestito djelo.
Pravi musliman je sretan kad može nekome izaći u susret i pomoći ga.                                                     ”Lična sreća je u sreći drugih” – kaže jedna stara poslovica.  Pravi musliman uživa kad drugog čovjeka vidi nasmijanog, sretnog i veselog, a posebno onda kada je on svojim gestom doprinio toj ljudskoj sreći  i radosti.
Historija islama je zabilježila mnoge  svijetle primjere naših  časnih prethodnika koji govore o njihovoj plemenitosti i nastojanju da budu od koristi i pomoći  drugima. Ovom prilikom pomenut ćemo samo jedan primjer, i to primjer čestitog Imami-azama Ebu Hanife, koji je jedne prilike nekom čovjeku pozajmio 4 000 dirhema do određenog roka. Kada je prošao određeni rok, čovjek nije bio u mogućnosti da vrati posuđeni iznos, te je počeo zaobilaziti Ebu Hanifu, propadajući od stida što nije blagovremeno vratio svoj dug. Kada je to primijetio naš Imam, jedne prilike presreo je čovjeka na ulici i upitao šta je to Imam pogriješio pa ga njegov brat u zadnje vrijeme zaobilazi. Kada mu je postiđeni čovjek priznao da ga zaobilazi zvog toga što još nije u mogućnosti da vrati svoj dug, Imam Ebu Hanife mu je halalio cjelokupan posuđeni iznos, naglasivši da novac ni u kom slučaju ne smije biti razlogom da se zapostavi ili poruši jedno dugogodišnje iskreno prijateljstvo.

Poštovana braćo,  ovakvih veličanstvenih primjera je mnogo, i njihov zajednički cilj je kroz pomoć onima koji su u stanju potrebe, svrstati se među dobročinitelje i na taj način priskrbiti Allahovo zadovoljstvo .                                                                                                                                                        Onaj ko iskreno u ime Allaha dž.š. dijeli, ne hvaleći se javno i ne pogovarajući za udijeljeno, imat će, uistinu, veliku nagradu i prije ulaska u Džennet.  Alllahov Poslanik a.s., nas je obavijsetio da će na Sudnjem danu u hladu Njegovog Arša biti i oni koji dijele i pomažu druge na način da njihova ljevica  ne zna šta je dala desnica.

Božiji Poslanik a.s. je bio upitan od svojih ashaba , ko je Allahu dž.š najdraži? ,Alejhisselam je odgovorio : Allahu su najdraži oni koji najviše koriste drugim ljudima.

Braćo, živimo u vremenu koje je prepoznatljivo, između ostalog i po nemarnosti velikog broja ljudi spram tuđe nevolje i problema. Koliko je oko nas ljudi sa nevoljama, bolestima, siromaštvom, raznim potrebama a mi ih uglavnom ne vidimo i prolazimo pored njih kao da se nas ne tiču. Često smo u prilici da pomognemo, ali ne osjećamo potrebu za tim. Vodimo svoju brigu. Kao da nismo društvena bića koja su upućena na druge ljude. Kao da ćemo sami, kada dođemo u neku sličnu situaciju, moći izaći na kraj sa svim problemima. Ne zaboravimo, nema tog čovjeka koji nekada ne zatraži pomoć i uslugu drugog.

Vjerovatno su se mnogi od nas našli u situaciji kada nam je čak i jedna riječ dobronamjernog insana, tamo gdje je bila potrebna, puno koristila. Da nije bilo te riječi, postupka ili pomoći, vjerovatno bi teže prošli. Više bi se namučili i truda uložili. Poticajna je ona izreka u kojoj se kaže: "pomozi mi da ustanem, da se pridignem, pasti mogu i bez tebe." Često i mi svojom riječju ili postupkom, koji nas uglavnom ništa ne koštaju, možemo puno pomoći drugima da se pridignu, da uspiju.  Čak i onda kada pomaganjem drugima nešto žrtvujemo, bilo da je to novac, vrijeme, fizički trud ili nešto drugo, opet imamo razloga da pomognemo. Ono što se, prema narodnoj poslovici, baci nizvodu – naći će se uzvodu. Možda će nama sutra biti potrebna pomoć onoga kome mi danas pomažemo. Čak i ako nam nikada ne zatreba pomoć na dunjaluku, imaćemo koristi od pomaganja drugima na ahiretu. Pravi vjernici tako razmišljaju.                                                                                                                                                            Poznati pobožnjak i učenjak Hasan El-Basri je u tom kontekstu rekao: "Volim pomoći svom bratu (po vjeri) kad mu je moja pomoć potrebna nego četrdeset dana ibadetiti u džamiji."

Draga braćo, svaki vid pomoći drugom čovjeku je neprocjeljiva vrijednost na budućem svijetu. Ko na Sudnji dan dođe i sa najmanjim dobročinstvom prema drugome biće sretan što ga je učinio.                                                                                             Božiji poslanik opisuje taj dan pa kaže:
 

''Allah će sa svakim od vas govoriti bez posrednika. Čovjek će pogledati na svoju desnu stranu i neće vidjeti ništa do ono što je poslao na ahiret. Pogledat će na lijevu stranu i neće vidjeti ništa do ono što je poslao na ahiret. Pogledat će ispred sebe, i ispred sebe će vidjeti džehennem. Čuvajte sebe od džehennemske vatre, makar to bilo i sa pola hurme. Ko ne može ni toliko neka sebe čuva sa lijepom riječju (koja uveseljava srca).'' (Buhari)

 U drugom hadisu Muhammed a.s. opisuje situaciju na Sudnjem Danu pa kaže:
 

''Na Sudnjem danu, ljudi će biti poredani u safove. I džennetlije će stajati u safovima. Tada će jedan od džehennemlija prići jednom od džennetlija i reći: 'O ti, sjećaš li se, od mene si jednom zatražio vode i ja sam te napojio. (tražit će od njega da mu zbog tog djela šefaat učini) Te će mu ovaj čovjek učiniti šefaat.
Isto tako, neki drugi od džehennemlija će prići nekom od džennetlija i reći: 'Sjećaš li se kada sam ti dao vodu da uzmeš abdest?' Tražit će od njega da mu zbog tog dobročinstva učini šefaat, i ovaj će mu učiniti.
(Ibn Madže)

Poštovana braćo, pored svih jasnih dokaza iz Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika da sve što čovjek udijeli neće propasti, nego će se čovjek time višestruko okoristiti na obadva svijeta, ipak većina ljudi ne razmišlja o suštini života na ovom svijet.  Jesmo li ikad razmišljali, šta je to što čovjeka najviše udaljava od vjere?   Šta je uzrokom čovjekove površnosti u vjeri?
 

U 20. ajetu sure El-Fedžr ,Allah nam kaže šta ljudi najviše vole :                                                                         “Vi  bogastvo i imetak pretjerano volite."
A čim se imetak zavoli, odmah se gubi osjećaj za zajednicu. Kad nam imetak postane božanstvo, onda nema pažnje ni prema kome. Nažalost danas je malo onih koji imetkom vladaju, a sve je više onih kojima imetak vlada i kad se od njih traži da učine dobročinstvo i pomogne drugom , on se o taj poziv ogluši, jer ga šejtan plaši siromaštvom i neimaštinom.

Poštovana braćo, cilj današlje hutbe  je da se kod svakog od nas potakne osjećaj odgovornosti za zajednicu, za one kojima je naša pomoć potrebana. Nekad čovjek kao pojedinac ne može mnogo učiniti, ali kad se kao zajednica svi uključimo onda zaista možemo mnogo toga učiniti, možemo mnoga gladna usta nahraniti, i mnogima osmjeh na lice izmamiti.

Naša Islamska zajednica, odnosno Medžlis islamske zajednice Srebrenik  je formirao odjel za socijalnu brigu  koji je u  proteklom periodu uspio  zahvaljujući našim udrženim snagama pomoći mnogim  siromašnim, nemoćnim, bolesnim.
U protekloj godini MIZ-Srebrenik  realizirao je na desetine različitih projekata  sa ciljem pomoći siromašnim, ugroženim, bolesnim, povratnicima, podrška obrazovanju, stipendiranju učenika i studenata.

 Samo u 2017 godini,  pomoć kroz razne socijalne projekte iznosila je u vrijednosti 342. 425,00  KM  a među najznačajnim aktivnostima na ovom planu spomenut ćemo neke od njih:
– Humanitarna akcija : Pomozimo narodu Sirije ( 53.315 kg brašna, 4270 lit. ulja 10.250 komada pelena a ukupna vrijednost ove akcije je iznosila 45.529,00 KM)

– Podijeljeno je 40 paketa sa osnovnim životnim namirnicama za socijalno ugrožene u vrijednost 4.000 KM.

– Akcijom “Dobročinstvom u susret Ramazanu” ,  na području našeg  Medžlisa  otvoreno je 107 vrata  socijalno ugroženih, bolesnih i šehidskih porodica, a vrijednost uručenih paketa je iznosila  5.350,00 KM

-Podijeljeno je 80 ramazanskih paketa za socijalno ugrožene u vrijednosti 6.400,00KM)

-U toku mjeseca Ramazana realizirana je humanitarna akcija “ Iftari za narod Sirije u kojoj je ukupno obezbijeđeno 5353 iftara, u vrijednosti 16.057,00 KM.

-Kurbansko meso za narodnu kuhilju Imaret u Tuzli i pruhvatni centar u Dujama                              Ukupno prikupljno 15.424 kg mesa  od toga za:
-narodnu kuhinju Imaret u Tuzli 10.028 kg mesa
-za prihvatni centar Duje 5396 kg mesa
 Ukupna vrijednost prikupljenog mesa iznosila je 169.675,00 KM.

-Povodom  Nove hidžretske godine, Medžlis islamske zajednice Srebrenik organizirao je posjetu za 28 porodica socijalno ugroženih u okviru koje je koordinator za socijalnu brigu tom prilkom uručio skromne hedije.

-U mjesecu septembru realizirana je akcija “Stipendije za djecu Afrike-Burkina Faso” i  za ovu namjenu obezbijeđeno je 371 stipendija po 30 KM, što ukupno iznosi 11.120,00 KM.

– U toku je realizacija humanitarne akcije izgradnje kuće našoj džematlijki u Dedićima. Ova akcija je pri samom kraju, samo se čeka proljeće da bi  počela njena realizacija.

Draga braćo,  ovo su same neke od socijalnih aktivnosti koje je organizirao MIZ-e Srebrenik  zahvaljujući dobročinstvu  i plemenitošću naših džematlija .

Zato  svi zajedno možemo biti zadovoljni i ponosni na ovim realiziranim aktivnostima u organizaciji MIZ-e Srebrenik. Svi zajedno uspjeli smo da unesemo radost u mnoge porodice, da nahranimo mnoga gladna usta, da olakšamo mnogim porodicama koje su u veoma teškoj materijalnoj situaciji, da izmamimo osmjeh na licu jetima i mnogih drugih kojima je ublažena njihova nevolja.

Ovom prilikom želimo u ime MIZ –Srebrenik da Vam se najiskrenije zahvalimo na svakoj podržci koju ste dali Medžlisu  u realizaciji ovih aktivnosti, uz molbu Allahu dž.š. da Vam sve ukabuli i u sevab upiše  i da Vam to mnogostruko nadoknadi .

Sve Vas zajedno pozivamo da i dalje nastavite podržavati sve humanitarne aktivnosti u organizaciji MIZ-e Srebrenik , a da danas sa svojim prilozima na sergiji  podržite FOND  SOLIDARNOSTI  iz kojeg će se pomagati socijalno ugoženim.  Svi koji žele da postanu prijatelji ovog fonda mogu to učiniti preko svojih džematskih imama ili lično na blagajnu medžlisa. Prijatelj fonda postaje se sa uplatom od 50 KM  na godišnjem nivou. Nadamo se velikom odzivu naših džematlija, kako bi ovaj fond  solidarnosti  mogao odgovoriti što većem broju zahtjeva za pomoć.

Molimo Allaha dž.š. da budemo od onih koji će uvijek pomagati drugima, a sve ono što udijelimo da nam Allah dž.š. ukabuli i otvori vrata svoje milosti na obadva svijeta-Amin.

 

Odjel za društvenu brigu-Koordinator za socijalnu brigu:Jasmin-ef.Begunić

02.02.2018 god./16.Džumade-l-ula 1439 h/g

Check Also

Temeljska dova povodom početka gradnje Čaršijske džamije u Srebreniku

U četvrtak, 16. maja ove godine, proučena je dova na temeljima Čaršijske džamije u Srebreniku. …