O SVOJSTVIMA MUNAFIKA-LICEMJERA

 

nifaq_440x247
U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Sveopćem Dobročinitelju, Milostivom. Neka je salavat i selam Allahovom miljeniku Muhammedu, ‘alejhis-selam, njegovom časnom Ehli-bejtu, svim ashabima i onima koji slijede njegovu uputu do Sudnjega dana.

     Draga i poštovana braćo!

     U današnjoj hutbi govorit ćemo o svojstvima munafika na temelju kur’anskih ajeta i hadisi-šerifa.

     Uzvišeni Allaha kaže:

     »Licemjeri i licemjerke su slični jedni drugima: traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih, i ruke su im stisnute, zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su, zaista, pravi nevjernici. Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehenemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna» (Tevba, 67.-68.).

     «Ima ljudi koji govore: ‘Vjerujemo u Allaha i u Onaj svijet!’, a oni nisu vjernici. Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni, i ne znajući, samo sebe varaju. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu. Kad im se kaže: ‘Ne remetite red na Zemlji’, odgovaraju: ‘Mi samo red uspostavljamo’. Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne osjećaju» (Bekare, 8.-13.).

     «Licemjeri govore: ‘Pokoravamo se!’, a kad odu od tebe, onda neki od njih noću snuju nešto što je suprotno onome što ti govoriš, i Allah naredi da se ono što oni snuju pribilježi. Ti ih izbjegavaj i u Alalha se pouzdaj, jer Allah je dovoljan zaštitnik. Kad saznaju za nešto važno, a tiče se sigurnosti ili opasnosti, oni to razglase» (En-Nisa, 81.-83.).

     «Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kad ustaju da namaz obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu. Neodlučni su kome će se privoljeti, ovima ili onima. A onoga koga Allah u zabludi ostavi – ti nećeš naći načina da ga na pravi put uputiš. Licemjeri će na samom dnu Džehenema biti i ti im nećeš zašttinika naći» (Nisa, 142.-145.).

     Allah je Poslaniku, ‘alejhis-selam, naredio da se bori protiv munafika.

    Kaže Uzvišeni Allah:

     »O vjerovjesniče, bori se protiv nevjrenika i licemjera i budi strog prema njima. Prebivalište njihovo bit će Džehennem, a grozno je on boravište» (Tevba, 73.).

     Rekao je Allahov Poslanik, ‘alejhis-selam:

     »Munafik (licemjer) sliči zalutaloj ovci koja se nađe između dva stada: sad se prikloni jednom, sad drugom, a nikako da se odluči za kojim da pođe» (Buhari i Muslim).

     Mu’min (vjernik) sliči zgradi koja je spolja zapuštena, ali kad u nju uđeš, nađeš je čistu i urednu; dok griješnik sliči grobnici koja je spolja uređena i okićena, pa zadivi gledaoca, ali joj je unutrašnjost puna truhleži» (Ibn-Hibban).

     «Tri su svojstva po kojima se raspoznaje munafik: kad govori – laže; kad obeća – ne ispuni i kad mu se nešto povjeri – iznevjeri» (Buhari i Muslim).

     «Osoba kod koje se nalaze ova četiri svojstva, pravi je licemjer, a kod koga se nađe jedno od njih – on posjeduje svojstvo licemjerstva dokle god ga se ne okani: kad govori – laže, kad obeća – prevari, kad mu se nešto povjeri – iznevjeri, i kad se svađa – svaku mjeru prelazi» ( Buhari i Muslim).

     Molim Allaha Uzvišenog da učini ovaj skup skupom čestitih vjernika koji će biti nagrađeni onako kako je Allah obećao i da nas sačuva od licemjera i njihovih spletki, a oni će biti kažnjeni primjerenom kaznom. Amin!

München, 28. muharrem 1420., hatib: Fikret ef. Arnaut

Check Also

SOLIDARNOST I DAREŽLJIVOST U ISLAMU

Medžlis islamske zajednice Srebrenik                        …

Watch Dragon ball super